Avís legal i política de privacitat

 1. DADES IDENTIFICATIVES

  En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: la persona titular del domini web centrecercles.cat (d'ara endavant el PORTAL o lloc web) és la Maria Triquell Conde (en endavant el "PRESTADOR"), amb domicili a aquests efectes l'Hospitalet de Llobregat (08903), amb DNI 38152135B i correu electrònic [email protected]

 2. USUARIS

  L'accés i/o ús d'aquest PORTAL #es absolutament voluntària i atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. El PRESTADOR es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web; sense necessitat de previ avís, a qualsevol USUARI que contravingui lo disposat en aquestes condicions d’us. L’USUARI tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

 3. ÚS DEL PORTAL

  Aquesta web (centrecercles.cat) distribueix continguts (textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altre creació protegida per les lleis nacionals i les tractes internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial). El propietari es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a al dignitat de la persona , que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la llei vigent, l’ordre o la seguretat públics o que, al seu judici no resultin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, el PRESTADOR no serà responsable de les opinions expressades pels USUARIS a través de fòrums, xats i altres eines de participació. L'USUARI es compromet a utilitzar el portal i els serveis de conformitat amb la llei. L'USUARI s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el portal i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a allò establert en aquestes condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal i els serveis, o impedir la utilització normal del portal i dels serveis per part dels USUARIS.

 4. PROTECCIÓ DE DADES

  El PRESTADOR compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de protecció de dades) i cuida per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals d’USUARI. En el marc de les seves activitats, el present PORTAL disposa de la possibilitat de registre d’USUARIS per l’enviament de comunicacions per correu electrònic i enviar missatges a través del formulari de contacte. Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquesta activitat, quedaran incorporades en un fitxer en que la seva finalitat és la comunicació de novetats i continguts relatius al PORTAL i els serveis oferts per el PRESTADOR. El PRESTADOR informa i garanteix expressament a l'USUARI que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres empreses, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment expressat, informat i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatories, ja que són necessaries per la prestació d’un servei òptim de l’USUARI. Els USUARIS també accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, mitjançant la utilització del lloc web, que les seves dades personals siguin tractades per part del PRESTADOR per realitzar estudis estadístics, així com per remetre comunicats, notícies i publicacions de la pàgina web. El PRESTADOR garanteix que en qualsevol moment, l’USUARI podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic: [email protected].

 5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  El PRESTADOR com a tal o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del PRESTADOR. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del PRESTADOR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines del PRESTADOR.

 6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

  El PRESTADOR no es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del PORTAL o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 7. MODIFICACIONS

  El PRESTADOR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 8. ENLLAÇOS

  En el cas que en la WEB es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, el PRESTADOR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el PRESTADOR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 9. DRET D’EXCLUSIÓ

  El PRESTADOR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al PORTAL i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells USUARIS que incompleixin el present "Avís legal i política de privacitat".

 10. GENERALITATS

  El PRESTADOR perseguirà l’incompliment de el present Avís Legal i Política de Privacitat així com qualsevol utilització indeguda del seu PORTAL exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

  El PRESTADOR podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  La relació entre el PRESTADOR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.