Mètode Glifing

“Obriu els llibres, obriu les ales” (Arturo Córdoba Just)

Què és el mètode Glifing?

El mètode Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura, que s’aplica mitjançant un programa informàtic. El primer que es realitza és una avaluació inicial per a conèixer el nivell lector del nen/a i els seus punts forts i febles. A partir d’aquesta anàlisi podem determinar si el programa Glifing serà adient per a l’infant i dissenyar l’entrenament personalitzat que s’adeqüi a les seves necessitats. El programa individual s’anirà revisant i adaptant setmanalment.
El treball es fa a casa per mitjà de la plataforma online de Glifing i periòdicament es farà un seguiment presencial al centre.

A qui va dirigit?

El treball per mitjà del mètode Glifing va dirigit a infants i adolescents amb dificultats en el procés d’adquisició o consolidació de la lectura.
Podem treballar amb nens i nenes que presentin:
– Dislèxia
– Retard de la lectura i l’escriptura
– Velocitat lectora lenta

Com ho fem?

– Des de casa amb l’ordinador
– 4-5 dies a la setmana, entre 15 i 30 minuts diaris
– Entrenament adaptat i dissenyat en funció a les necessitats de cada nen/a
– Seguiment individualitzat

Què aconseguirem?

– Augmentar la velocitat lectora
– Disminuir el nombre d’errors
– Millorar la comprensió lectora
– Millorar l’autoestima

Per a més informació contacta amb nosaltres al
660 80 03 66
o enviant un correu a [email protected]