Reeducació Psicopedagògica

“Ajuda’m a fer-ho per mi mateix” (Maria Montessori)

La Reeducació Psicopedagògica és un model d’intervenció personalitzat dirigit a aquells infants i adolescents que mostren un rendiment escolar per sota del desitjat o que no s’ajusta a les seves capacitats. Aquesta intervenció també és adequada quan existeix un trastorn de l’aprenentatge.
La finalitat és desenvolupar habilitats que condueixin cap un aprenentatge significatiu i una satisfacció personal.

 • Dificultats que abordem:
  • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)
  • Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal (TANV)
  • Altes capacitats
  • Trastorn específic de l’aprenentatge (lectura – escriptura)
  • Baix rendiment acadèmic i falta de motivació
  • Dificultats d’organització i/o planificació
  • Manca d’hàbits i tècniques d’estudi

Aquesta intervenció podrà anar acompanyada de:

 • Coordinació amb l’escola
 • Assessorament als pares

En els casos de dificultats en la lectura el mètode Glifing pot ser un recurs adient.