Teràpia Psicològica infanto-juvenil

"Abriguem la infància per no passar fred la resta de la vida"

La teràpia psicològica és tot procés de prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament dels factors que afectin a la salut mental i a la conducta adaptativa de la persona.
Així doncs podem intervenir en les alteracions de la personalitat, de la conducta i els problemes psicoemocionals que interfereixen en el procés de desenvolupament personal i d’adaptació social.

 • Dificultats que abordem:
  • Trastorns de conducta
  • Trastorns de l’estat d’ànim
  • Trastorns d’angoixa
  • Trastorns del son
  • Dificultats per controlar els esfínters (enuresi diürna o nocturna, encopresi)
  • Baixa autoestima
  • Manca d’Habilitats Socials
  • Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD)